වායු පවිතකාරක පෙරහන් කාට්රිජ්

  • Air purifier Filter cartridge

    වායු පවිතකාරක පෙරහන් කාට්රිජ්

    ඒකාබද්ධ පෙරහන් මූලද්‍රව්‍ය ව්‍යුහය මඟින් වායු ප්‍රතිරෝධය effectively ලදායී ලෙස අඩු කරන අතර හොඳ වායු පාරගම්යතාව නිසා පිරිසිදුකාරකයේ සුපිරි ආරෝපණ පද්ධතිය වඩා හොඳ කාර්ය සාධනයක් සහ වඩා හොඳ පිරිසිදු කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කරයි. ව්‍යුහය ප්‍රශස්තිකරණය කිරීමෙන් අවකාශය වැඩිදියුණු වේ.

    හිසකෙස්, පරාග සහ අනෙකුත් විශාල අංශු, පෙරහන් PM2.5, බැක්ටීරියා සහ වෛරස්, පෙරහන් ගන්ධය, ෆෝමල්ඩිහයිඩ්, ටීවී 0 සී සහ වෙනත් හානිකර වායූන් පෙරහන් කරන්න.