කාර් කැබින් ෆිල්ටරය

  • Car cabin filter

    කාර් කැබින් ෆිල්ටරය

    අනාගතයේදී මෝටර් රථ මිනිසුන්ගේ තුන්වන ජීවන අවකාශය බවට පත්වනු ඇතැයි පුරෝකථනය කළ හැකි අතර නූතන ජනයා වැඩි වැඩියෙන් කාලය ගත කරන්නේ කාර් සඳහා ය.
    නගරය තුළ වායු දූෂණය බෙදා හැරීම ඒකාකාරී නොවේ, යතුරුපැදියට සමීප වන විට වඩාත් බරපතල දූෂණය.
    මෝටර් රථ වාතාශ්රය පද්ධතියේ විදුලි පංකාව අංශු හා හානිකර වායූන් ආශ්වාස කර ඒවා සෘජුවම රියදුරන්ට සහ මගීන්ට පහර දෙයි.