පංකා පෙරහන් ඒකකය FFU

  • Fan filter unit FFU

    පංකා පෙරහන් ඒකකය FFU

    FFU යනු තමන්ගේම බලය සහ පෙරීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය සහිත මොඩියුලර් ටර්මිනල් වායු සැපයුම් උපාංගයකි. විදුලි පංකාව FFU හි ඉහළ සිට වාතය උරා බොන අතර එය HEPA (අධි කාර්යක්ෂමතා පෙරණය) හරහා පෙරහන් කරයි. පෙරහන් කරන ලද පිරිසිදු වාතය 045m / s ± 10 සුළං වේගයෙන් ඒකාකාරව යවනු ලැබේ. FFU බහුලව භාවිතා වන්නේ පන්තියේ පිරිසිදු කාමර 1000 ක් හෝ ඡායාරූප විද්‍යුත් කර්මාන්තයේ පන්ති 100 ක් පිරිසිදු කාමරයක්, නිරවද්‍ය ඉලෙක්ට්‍රොනික උපකරණ, ද්‍රව ස් cry ටික වීදුරු, අර්ධ සන්නායක සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල ය.