නයිට්‍රයිල් අත්වැසුම්

  • Nitrile gloves

    නයිට්‍රයිල් අත්වැසුම්

    කෘතිම නයිට්‍රයිල් තෙල් ප්‍රතිරෝධක අත්වැසුම් විශේෂ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක් හරහා කෘතිම නයිට්‍රයිල් රබර් වලින් සාදා ඇත. නවීන පවිත්‍රතා කාමරයේ PVC අත්වැසුම් සහ රබර් කිරි අත්වැසුම් විසඳිය නොහැකි ගැටළුව විසඳනු ලැබේ. නයිට්‍රයිල් අත්වැසුම් හොඳ ප්‍රති-ක්‍රියාකාරීත්වයක් ඇත, ප්‍රෝටීන් අසාත්මිකතාවන් නොමැත, ඇඳීමට පහසුය, ක්‍රියා කිරීමට වඩාත් නම්‍යශීලී වේ.