ප්ලීට් පැනල් ප්‍රාථමික පෙරණය

  • Pleat panel primary filter

    ප්ලීට් පැනල් ප්‍රාථමික පෙරණය

    ප්‍රාථමික කාර්යක්ෂමතා පෙරණය ප්‍රාථමික කාර්යක්ෂමතාවයෙන් යුත් කෘතිම තන්තු පෙරහන් ද්‍රව්‍ය, ඇලුමිනියම් රාමුව සහ ලෝහ දැලකින් සමන්විත වේ. විශාල වායු පරිමාව, අඩු ප්‍රතිරෝධය සහ දිගු සේවා කාලය එහි වාසි ඇත. එය air 5um වාතයේ දූවිලි අංශු effectively ලදායී ලෙස පෙරීමට හැකි අතර විවිධ වායු සමීකරණ උපකරණ පොදුවේ පෙරීම සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.