ශ්වසන පෙරණය

 • Respirator mask filter

  ශ්වසන ආවරණ පෙරණය

  නිවාස ද්රව්ය: ප්ලාස්ටික්
  පෙරහන් ද්‍රව්‍ය: පීපී
  පෙරහන් ශ්‍රේණිය: එච් 13
  පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව: 99.99%
  ප්‍රමාණය රිසිකරණය කළ හැකිය
  විෂ සහිත, රස රහිත, කෝප නොවන, හොඳ වාතය තද වීම
  පරාග, දූවිලි, දූවිලි, ජල බිඳිති සහ අනෙකුත් කුඩා අංශු effectively ලදායී ලෙස පෙරීමට හැකිය